Organisation och verksamhet

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna koordinerar Nationella språkbanken också Swe-Clarin, Sveriges deltagande i den Europeiska språkforskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC.

Organisationen leds av en styrgrupp med tio ledamöter nominerade av infrastrukturens partnerorganisationer. Den dagliga operativa verksamhetsledningen sköts av en nationell ledningsgrupp, ledd av Nationella språkbankens föreståndare.

Ledningsgrupp

Lars Borin

Lars Borin

Föreståndare för Nationella språkbanken, nationell koordinator för Swe-Clarin och professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet.

E-post: lars.borin@svenska.gu.se

Dana Danélls

Dana Dannélls

Biträdande föreståndare för Språkbanken text och docent i språkteknologi.

E-post: dana.dannells@svenska.gu.se

Rickard Domeij

Rickard Domeij

Föreståndare för Språkbanken Sam och ansvarig för språkteknologi på Språkrådet vid Institutet för språk och fornminnen (Isof).

E-post: rickard.domeji@isof.se

Jens Edlund

Jens Edlund

Föreståndare för Språkbanken Tal och docent vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH.

E-post: edlund@speech.kth.se

Markus Forsberg

Markus Forsberg

Föreståndare för Språkbanken Text, docent i språkteknologi och viceprefekt för forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

E-post: markus.forsberg@gu.se

Jenny Kierkemann

Jenny Kierkemann

Nationell administrativ samordnare för Nationella språkbanken.

E-post: jenny.kierkemann@gu.se

Styrgrupp

  • Marcel Bollmann, Linköpings universitet
  • Hercules Dalianis, Stockholms universitet
  • Simon Dobnik, Göteborgs universitet
  • Joakim Gustafson, Kungliga tekniska högskolan
  • Anna W Gustafsson, Lunds universitet
  • David Håkansson, Uppsala universitet
  • Camilla Niss, Riksarkivet
  • Leonora Vesterbacka Olsson, Kungliga biblioteket
  • Hanna Outakoski, Umeå universitet
  • Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen

Våra verksamheter

Publicerad den

Uppdaterad den