Swe-Clarin

Nätverket Swe-Clarin vänder sig till forskare och andra som är intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap.

Swe-Clarin är en nod i CLARIN Länk till annan webbplats. – Common Language Resources and Technology Infrastructure – som utvecklar och tillhandahåller:

  • nationell och europeisk infrastruktur för tal- och textbaserad e-vetenskap,
  • omfattande digitaliserade material och avancerade språkteknologiska verktyg,
  • användarstöd, workshoppar och samarbete kring forskningsansökningar.

Swe-Clarins webbplats är en plattform för forskare som är intresserade av e-vetenskap med språkbaserade resurser.

Läs mer

Publicerad den

Uppdaterad den