AI + språkteknologi + talteknologi = Nationella språkbanken

Nationella Språkbanken utvecklar forskningsverktyg och forskningsdata för att möjliggöra dagens och morgondagens forskning och utveckling baserad på språkliga data.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter

 • (2) Lövet.jpg

  Höstworkshop i repris!
  Hade du inte möjlighet att vara med på vår Höstworkshop? Nu kan du se föreläsningarna i efterhand.

 • Månadens profil: Jim O´Regan
  Jim O´Regan är språkteknolog och doktorand på Språkbanken Tal. Han arbetar med flera projekt inom Nationella språkbanken, bland annat med taligenkänning av Riksdagens debatter om terrorism och med tal...

 • Nya svenska ord fångas upp med hjälp av Kubord
  Krympflation, sugardejting, teckentolka och tyngdtäcke. Det är några av alla de nya ord som just nu analyseras i Språkbanken Texts forskningsprojekt Svenska Akademiens samtidsordböcker. Men först fång...

Kalender