Nyheter

Filter:
 • 2022-05-19

  Ukrainare som flyr till Sverige har ingen rätt att läsa svenska för invandrare, SFI, eftersom de inte tilldelas ett personnummer. Forskaren Elena Volodina på Språkbanken Text har därför tagit initiativ till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.

  Nyhet
 • 2022-04-21

  Är du nyfiken på hur man kan arbeta med och nå ut med terminologi till din organisation och till andra målgrupper? Vill du höra talas om användbara verktyg och metoder, inspireras av exempel på terminologiarbete vid myndighet och utbyta tankar och idéer med andra? Då är det här seminariet något för dig!

  Språkbanken Sam
 • 2022-04-19

  Jean Hessel är litteraturvetare och språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Just nu arbetar han med en ny, digital version av Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Ordboken är en del av Nationella språkbankens arbete med att tillgängliggöra språkligt material.

  Språkbanken Text
 • 2022-04-12

  Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultat av studier av språket kanashi som talas i en enda by i norra Indien. Forskningsresultatet bygger delvis på automatisk bearbetning av fältdata.

  Språkbanken Text
 • 2022-04-11

  Nationella språkbanken i Sverige, Språkbanken i Finland och Svenska litteratursällskapet i Finland, SLS, har slutit ett samarbetsavtal som innebär att de två språkbankerna ska tillgängliggöra delar av SLS digitala svenska språkmaterial för forskning och utbildning.

  Språkbanken Text
 • 2022-03-30

  Projektet Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga. Resultatet är nya verktyg och metoder som kan göra äldre talmaterial relevant på nytt.

  Nyhet
 • 2022-03-29

  Fredrik Skott är kulturhistoriker, folklorist och chef för Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. Han arbetar bland annat med att utveckla Folke, en digital arkivtjänst som består av arkivmaterial från Isofs samlingar.

  Nyhet
 • 2022-03-24

  28-29 mars arrangerar EU-projektet FedTerm en konferens på Island om arbetet med att dela terminologiska data i och utanför Europa. Nationella språkbanken är på plats.

  Nyhet
 • 2022-03-16

  För att underlätta kommunikationen i Ukraina, vädjar EU-kommissionen om språkdata för träning av maskinöversättning till och från ukrainska. Nationella språkbanken stöttar initiativet.

  Nyhet
 • 2022-03-07

  15-18 mars är det dags för sjätte omgången av konferensen DHNB 2022, Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference. Konferensen äger rum vid Uppsala universitet och Maria Skeppstedt, språkteknolog vid Isof, deltar med kollegor med en poster.

  Nyhet
 • 2022-02-28

  Språkbanken Text och KB-labb samarbetar för att skapa nya forskningsdata för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Som ett första resultat lanseras nu datasamlingen Kubord, som består av strax under en miljard ord från det senaste decenniet av moderna dagstidningar.

  Språkbanken Text
 • 2021-11-15

  Forskningsingenjörer på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet har för första gången samlat alla nyhetstexter på SVT:s webbplats i ett sökbart format. Textsamlingen, eller korpusen, gör det möjligt att göra större automatiska textanalyser på forskningsdatan.

  Språkbanken Text
 • 2021-08-30

  Dana Dannélls är forskare i språkteknologi på Språkbanken Text. Hon jobbar bland annat med att utveckla, förbättra och utvärdera språkteknologiska verktyg och resurser för att göra dem tillgängliga för språkteknologiska applikationer men också för forskare och den intresserade allmänheten.

  Nyhet
 • 2021-06-23

  Nu släpper Språkbanken Text SuperLim 1.0 , en datasamling som kan användas för testning och utvärdering av svenska språkmodeller. Släppet är en del i projektet SuperLim, ett samarbete med aktörer inom språkteknologi och artificiell intelligens.

  Nyhet
 • 2021-06-22

  Mänskliga språk förändras hela tiden, men vad är det som ligger bakom utvecklingen? I juli drar projektet Cassandra igång där en grupp forskare från Språkbanken Text vill se om det går att förutsäga språkliga förändringar.

  Nyhet
 • 2021-04-19

  Nu finns det en ny version av Språkbankens textanalysverktyg Sparv. Bland annat har användarupplevelsen blivit ännu bättre.

  Nyhet
 • 2021-03-17

  Per Fallgren är doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH. Han jobbar bland annat med att ta fram metoder för att kunna utnyttja den ljuddata som finns inom arkiv.

  Nyhet
 • 2021-03-08

  Hör du till dem som råkat ut för en självutnämnd hobbyepidemiolog? Eller har du kanske drabbats av zoombombning eller sökt coronapass? Dimitrios Kokkinakis är docent i språkteknologi vid Språkbanken Text. Tillsammans med några av sina kollegor är han i full färd med att undersöka vilka nya ord och uttryck som den pågående pandemin gett upphov till och hur de används i olika kontexter.

  Nyhet
 • 2021-02-08

  Lena Wenner är forskare och dialektolog på Isof, Institutet för språk och folkminnen. Hon jobbar bland annat med Dialektkartan, ett verktyg där det går att söka bland och lyssna på inspelningar från Isofs samlingar.

  Nyhet
 • 2021-01-28

  Den 28 januari lanseras Litteraturkartan.se, en digital karta för att utforska litteratur i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Lanseringen livesänds från Göteborgs Litteraturhus och bakom den tekniska utvecklingen står Johan Roxendal på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet.

  Språkbanken Text
 • 2021-01-14

  Nu finns en ny version av textanalysverktyget Sparv. Sparv märker upp texter med lingvistisk information och är ett av många språkteknologiska verktyg som utvecklats inom Nationella språkbanken.

  Nyhet
 • 2020-12-21

  Håll dig uppdaterad om aktuella projekt och händelser hos Språkbanken Text.

  Nyhet
 • 2020-11-13

  Det tvärvetenskapliga projektet SweTerror tilldelas drygt 22 miljoner kronor i årets utlysning av Digitalisering och kulturarv (DIGARV). Projektet förenar talteknologisk och humanistisk analys och är ett samarbete mellan Språkbanken Tal vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Centrum för digital humaniora (CDH) och Språkbanken Text vid Göteborgs universitet.

  Språkbanken Text
 • 2020-11-01

  Hästskötande tomtar och en självspinnande spinnrock är bara två av tusentals exempel på möten med det övernaturliga. Nu utökas Sägenkartan med drygt 3 100 finlandssvenska berättelser från de svensktalande områdena i Finland och Estland kring sekelskiftet.

  Språkbanken Sam
 • 2020-10-01

  Under oktober och november 2020 arrangerar Språkbanken Sam flera webbinarier om crowdsourcing och maskintranskribering. Välkommen att delta!

  Nyhet
 • 2020-09-22

  I slutet av augusti arrangerade Isof med hjälp av Språkbanken Sam en digital heldag med föreläsningar om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling. Nu kan du ta del av föreläsningarna i efterhand.

  Nyhet
 • 2020-09-21

  I år är workshoppen digital och handlar om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. 

  Nyhet
 • 2020-08-17

  Svenskan har länge saknat en diakronisk korpus, det vill säga en digitaliserad samling texter som sträcker sig över lång tid. Men nu arbetar Eva Pettersson, datorlingvist vid Uppsala universitet, med att ta fram en textsamling på flera miljarder ord som kommer röra sig från fornsvenska till nutid.

  Nyhet
 • 2020-08-06

  Tillsammans med Kungliga bibliotekets nystartade datalabb kommer Språkbanken Text att bidra till att tillgängliggöra delar av KB:s samlingar. – Samarbetet innebär mycket goda nyheter för digital humaniora och samhällsforskning i Sverige, säger Love Börjesson, verksamhetsledare för KB-labb.

  Nyhet
 • 2020-08-03

  Från och med 2020 får fler personer tillgång till röstmaterial från Isofs samlingar, i och med lanseringen av Dialektkartan.

  Nyhet