Språkbanken Tal

Språkbanken Tal utvecklar, förvaltar och distribuerar talteknologiska resurser för svensk talforskning och svensk talteknologisk forskning.

Språkbanken Tal är en forskningsenhet vid KTH. Den är sedan 2018 en av forskningsinfrastrukturen Nationella språkbankens tre avdelningar och fokuserar särskilt på forskning om tal och talat språk. Internationellt är Språkbanken Tal ett så kallat kunskapscenter, CLARIN SPEECH, inom den Europeiska foskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC, och Sveriges nationella koordinator i European Language Grid.
Språkbanken Tal hör hemma på Avdelningen för musik, tal och hörsel vid KTH.

Läs mer

Publicerad den

Uppdaterad den