Om oss

Nationella språkbanken skapar möjligheter att forska i digitala text- och talmaterial med hjälp av verktyg och metoder i gränslandet mellan språkteknologi och AI.

Även stora mängder text- och talmaterial görs mer tillgängliga och användbara för forskare. Infrastrukturen bidrar också till att språken och språkteknologin i Sverige främjas.

Syftet med Nationella språkbanken är att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning baserad på språkliga data. Det handlar till exempel om forskning inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Finansiering

Forskningsinfrastrukturen finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och tio universitet och myndigheter. Under åren 2018 till 2024 är Nationella språkbanken en del av Vetenskapsrådets program för forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse