Höstworkshop

Höstworkshopen arrangerades första gången i oktober 2011, då av Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text. Sedan 2018 arrangeras evenemanget av Nationella språkbanken. Workshopen är en inspirerande dag om språkteknologi och riktar sig i första hand till forskare som använder sig av språkligt material och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Årets workshop: Tema arkivdata

Årets workshop äger rum i Uppsala 17 oktober och har temat arkivdata.

I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns väldiga material i text och tal med information av stort värde för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Brev, intervjuer, dialektinspelningar och folkminnesberättelser kan bidra till nya perspektiv och frågeställningar.

Dock är det svårt och resurskrävande att orientera i källorna. Nya metoder och verktyg för att göra arkivdata tillgängligt är därför av stort nationellt och internationellt intresse.

På höstworkshoppen presenterar vi flera projekt som utforskar nya metoder och verktyg för forskning i arkivdata. Dagen inleds med en gästföreläsning av Anna Foka, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet. Vi visar även dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och avslutar med mingel och tilltugg.

I augusti återkommer vi med ett fullständigt program, men du kan anmäla dig redan idag. Varmt välkommen!

Anmäl dig här.

Ta del av tidigare höstworkshops

Här hittar du information och program från tidigare års workshops.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nationella språkbanken