Vi ger forskare nya möjligheter med hjälp av språkteknologi.


Nationella språkbanken skapar möjligheter att forska i digitala text- och talmaterial med hjälp av verktyg och metoder i gränslandet mellan språkteknologi och AI.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter

 • Tallin2.jpg

  Arrangera workshop på NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025!
  2–5 mars 2025 arrangeras NoDaLiDa/Baltic-HLT – den 25:e nordiska konferensen om beräkningslingvistik och den 11:e baltiska konferensen om mänskliga sp...

 • Språkbanken Sam söker språkteknolog
  Har du erfarenhet av språkteknologiska verktyg och system och kan hantera korpusar i text och tal? Språkbanken Sam söker en språkteknolog.
 • Bild AI.jpg

  Symposium om humanistisk AI
  Onsdagen den 19 juni arrangerar Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) och Svenska biblioteks- och informationshögskolan (SSL...
 • Felix Morger.JPG

  Månadens profil: Felix Morger
  Vad säger språkmodeller om mänskligt språk? Det är en fråga som intresserar Felix Morger, doktorand och snart forskningsingenjör på Språkbanken Text.
 • Malta.jpg

  Rapport från CALD-pseudo workshop på Malta
  21–22 mars ägde CALD-pseudo workshop om datorbaserade metoder för pseudonymisering av språkdata rum på Malta. Elena Volodina, Maria Irena Szawerna och...

Kalender