Nationella språkbanken bygger infrastruktur för forskning

Nationella språkbanken arbetar för att bygga upp en svensk e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap och andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språklig data. De tre avdelningarna – Språkbanken Text, Språkbanken Tal och Språkbanken Sam – täcker tillsammans in huvudområden för språkliga uttryck. Utöver de tre avdelningarna är nätverket Swe-Clarinlänk till annan webbplats, den svenska delen av den europeiska forskningsstrukturen CLARIN ERIClänk till annan webbplats, knuten till infrastrukturen. Nationella språkbanken finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och 10 universitet och myndigheter. Läs mer om Nationella språkbanken.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

KONTAKTA SPRÅKBANKEN TEXT

sb-info@svenska.gu.se

KONTAKTA SPRÅKBANKEN TAL

hojta@speech.kth.se

KONTAKTA SPRÅKBANKEN SAM

sb-sam@sprakochfolkminnen.se