• Huvudmeny

Språkbanken Sam

Nationella språkbanken är ett samarbete för att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data. Isof driver avdelningen Språkbanken Sam. 

Aktuellt

  • Värdefullt att dela språkdata

    20 januari 2020 Betydelsen och värdet av att dela språkdata var ett av flera områden som nyligen belystes på en konferens arrangerad av ELRC, European Language Resource Coordination, i Helsingfors.
  • Ny publikation lyfter Clarin kunskapscentrum

    9 januari 2020 Isofs Rickard Domeij och Susanne Nylund Skog deltar i nya publikationen Tour de Clarin volume II, som ges ut av det europeiska forskningsnätverket Clarin.
  • Viktigt med flerspråkighet inom det digitala kulturarvet

    27 november 2019 Möjligheter och utmaningar kring flerspråkighet och digitalt kulturarv diskuterades flitigt under ett seminarium arrangerat av organisationen Europeana och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Isofs Rickard Domeij var en av huvudtalarna.
Uppdaterad 08 januari 2020